Nádoba je vybavena hrdly pro vstup a výstup pracovního média a užitkové vody, nátrubky pro tlakoměr, teploměr, cirkulaci, odkalení, pojistný ventil a snímač regulace(M 27x2). Topná vložka je zhotovena z Cu trubek. K nádobě na základě objednávky dodáváme sedla pro uložení nádoby.

Na přání zákazníka se může nádoba doplnit o hrdla M 48x2 pro elektroohřev, termostat, tepelnou pojistku a elektrickou ochrannou anodu.

OVL A B C D E F G DN 1 DN 2 Výhřevná plocha m2
V 0,5 0,8 1,2 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16
250 L 1510 260 190 600 150 300 90 6/4" 3/4" X X X X - - - - - - - - -
400 L 2000 260 190 600 150 300 90 6/4" 3/4" X X X X X - - - - - - - -
500 L 2270 260 190 600 150 300 90 6/4" 3/4" X X X X X 3,5 - - - - - - -
630 L 1865 260 240 800 150 300 95 2" 3/4" X X X X X - - - - - - - -
630 L 1890 285 240 800 220 400 95 2" 5/4" - - - - - X - - - - - - -
1000 L 2590 260 240 800 150 300 95 2" 5/4" X X X X X X - - - - - - -
1000 L 2615 285 240 800 220 400 95 2" 5/4" - - - X X X X X X - - - -
1600 L 2730 285 290 1000 220 400 175 2" 5/4" - - - - X X X X X - - - -
2500 L 2820 285 340 1200 220 400 255 80 6/4" - - - - - X X X X X - - -
4000 L 3200 285 390 1400 220 400 335 80 6/4" - - - - - X X X X X - - -
4000 L 3225 310 390 1400 230 500 335 80 6/4" - - - - - - - - - - X X X
6300 L 3900 285 440 1600 220 400 415 80 2" - - - - - - - X X X - - -
6300 L 3925 310 440 1600 230 500 415 80 2" - - - - - - - - - - X X X
voda DN 3 25 32 40 50 50 50 65 65 65 65 80 80 80
pára DN 3 25 32 32 40 50 50 65 65 65 65 80 80 80
kondenzát DN 4 20 20 20 25 25 25 40 40 40 40 40 40 40